GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ İLANI

KANTİN İHALESİ İLANI

İLAN

Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

1-      İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte  Şebinkarahisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sabri TEKİN'in  odasında yapılacaktır.

2-      İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ve Müdürlüğümüzün http://sebinkarahisar.meb.gov.tr/ adresindeki kantin ihaleleri bölümünde görülebilir.

3-      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-      Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar , kantin sözleşme süresi olup da sözleşme yenilemek istemeyenler ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

3-      Resimli ikametgâh belgesi

4-      Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (2 suret)

5-      Ustalık veya Kalfalık Belgesi.(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16.maddesine göre, kantin işletmeciliği meslek dalı, 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 17'nci maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı taktirde kalfalık,işyeri açma veya kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.)(Belgenin Aslı olması gereklidir.)

6-      İhaleden men yasağı almadığına dair belge.(Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak)

7-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname.

8-      İhaleye gerçek kişi katılacak olup vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

9-      Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen tutarının % 3'ü oranındaki geçici teminat olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesindeki TR32 0001 0001 2626 6511 52-5007  nolu teminat hesabına yatırıldığına dair, banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler. Geçici teminat Dekontlarında iştirakçinin Adı ,Soyadı ve TC Kimlik nosu  ve kantin ihalesi yapılan okulun adı belirtilecektir.

10-  İhale Şartnamesi (yüklenici tarafından ıslak imzalı olacak.)

İLAN OLUNUR

 

 

İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

Mesleki ve Teknik And.Lisesi Müdürlüğü

            2100 TL

63,00 TL

03/10/2019

14:00

Şehit Oktay Yeşil Ortaokulu Müdürlüğü

6300 TL

189,00 TL

03/10/2019

14:30

 

 

 

 

 

 

Halil Rifat Pasa Cad. Sebinkarahisar - 04547114498

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.